Kancelaria Partner
ul. Sławin 61
20-828 Lublin
Polska

Telefon: +48 81 532 71 72
FAX: +48 81 470 72 40

E-mail: kancelaria@partner.lublin.pl
Strona: www.partner.lublin.pl

BRE Bank S.A. – mBank
59 1140 2004 0000 3802 6766 3716

NIP: 7122817220
REGON: 432705298

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) i oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu w treść swoich danych i ich poprawiania.